Amnesty kritisch over Nederlands asielbeleid

Nederland moet zich schamen voor hoe wordt omgegaan met vreemdelingen. Dat stelt Amnesty International donderdag in zijn jaarboek over de mensenrechtensituatie in 159 landen. Met name de vreemdelingendetentie en de plannen voor strafbaarstelling van illegaliteit baren de mensenrechtenorganisatie zorgen.

Vreemdelingen worden nog altijd 'buitensporig' vaak in detentie gezet, schrijft Amnesty. De omstandigheden waaronder dat gebeurt verschillen volgens Amnesty nauwelijks van die van criminelen.

Ook de strafbaarstelling van illegaliteit, die is vastgelegd in het regeerakkoord maar voor coalitiepartij PvdA een heikel punt is, baart de organisatie zorgen. Volgens Amnesty doet de maatregel illegaliteit niet afnemen. "Illegalen worden alleen maar kwetsbaarder in de maatschappij voor uitbuiting en mensenhandel en zullen zich minder snel melden bij hulpverlening."

Amnesty concludeert in het jaarboek verder dat de wereld steeds gevaarlijker wordt voor vluchtelingen en migranten. Volgens Amnesty worden de rechten van miljoenen mensen die zijn ontsnapt aan conflict en vervolging, of zijn geëmigreerd, geschonden. "Regeringen over de hele wereld lijken meer belang te hechten aan het beschermen van nationale grenzen dan aan de rechten van hun eigen burgers of de rechten van vluchtelingen."

In ten minste 101 landen was vorig jaar sprake van beperkingen van vrijheid van meningsuiting en in zeker 112 landen kwam marteling en mishandeling voor, staat verder in het boek. De doodstraf is op de weg terug, ondanks de eerste executies in Gambia in dertig jaar en de eerste in Japan in vijftien jaar.

Nederland is op het gebied van mensenrechtenschendingen lang niet zo erg als landen als Irak, benadrukt een woordvoerder. "Maar hoe we met vreemdelingen omgaan kan niet. We hebben daar serieuze zorgen over."