Tien miljoen Nederlanders bankieren online

Zeven op de tien Nederlanders van twaalf jaar of ouder regelden vorig jaar hun bankzaken via het internet. Dat zijn 10,2 miljoen personen. Van de 25- tot 45-jarigen internetbankiert 91 procent. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderzoeksbureau heeft vorig jaar voor het eerst ook 75-plussers ondervraagd over internetbankieren. Van deze groep regelt zeventien procent zijn bankzaken online. Dat lage aandeel komt vooral doordat maar een klein deel van deze leeftijdsgroep internet gebruikt. Van de 75-plussers die wel internetten, bankierden zes op de tien vorig jaar via internet.

Het percentage Nederlanders tot 65 dat internetbankiert lag vorig jaar op 76. Dat is een lichte groei ten opzichte van 2011 en 2010, toen respectievelijk 75 en 74 procent van de Nederlanders internetbankierde. In 2005 gebruikte nog maar 46 procent van de bevolking internet om te bankieren.

Volgens een woordvoerder van het CBS heeft de grootste groei dan ook plaatsgevonden tussen 2005 en 2010. "De markt is inmiddels verzadigd", zegt hij. "Groei van het aantal personen dat internetbankiert, vindt alleen nog plaats onder 65-plussers."