PvdA positief over schaliegaswinning

De PvdA staat positief tegenover schaliegasboringen. "We moeten nu beslissen hoe we het gaan doen", zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos woensdag in De Telegraaf.

De chemicaliën die worden gebruikt bij het winnen van schaliegas moeten volgens Vos wel 'netjes' worden opgevangen. "Maar ik ben daar positief over. Er worden steeds veiliger technieken ontwikkeld", zegt hij in de krant.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het gas. De PvdA ziet er volgens de krant een belangrijke rol voor weggelegd. Vos zegt weinig keus te zien. Hij wijst erop dat is afgesproken dat over zeven jaar zestien procent van de energie duurzaam wordt opgewekt. Daaruit concludeert het Kamerlid dat de rest dus niet duurzaam moet zijn. "We weten allemaal dat de gasbel in Slochteren afneemt. Dan heb ik liever schaliegas dan kolen."

Bierbrouwers, frisdrankfabrikanten en waterleidingbedrijf Vitens waarschuwden eerder al dat de Nederlandse drinkwatervoorraden onherstelbaar kunnen worden beschadigd door boringen naar schaliegas. Zij willen eerst hard bewijs zien dat de winning het grondwater niet verontreinigt. Bij de winning van schaliegas worden op grote diepte en onder hoge druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën in steenlagen gespoten. Zo ontstaan scheurtjes waaruit het gas vrijkomt.

In een interview in de Volkskrant relativeerde minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) vorige week het belang van de schaliegaswinning. De productie zou hooguit vijf procent bedragen van de huidige conventionele aardgasproductie. Hij schat dat er jaarlijks twee tot vier miljard kubieke meter schaliegas kan worden gewonnen. De opbrengst voor de schatkist zou een paar honderd miljoen euro per jaar bedragen. Klassiek aardgas leverde in 2012 ruim 14,5 miljard euro op.