90% moslimjongeren keurt terrorisme af

85 procent van de jonge moslims in Antwerpen keurt religieus extremisme expliciet af, zo blijkt uit onderzoek van de Gazet van Antwerpen. Desondanks vindt 10 procent van de moslimjongeren dat moslimterrorisme aanvaardbaar is. Onder jongens stijgt dat cijfer tot 16 procent.

Eén op de tien jongeren vindt dat een imam in zijn preken haat jegens anderen mag uiten. Ondanks dat een grote meerderheid zulke haatprediking dus afkeurt, blijkt dat een kwart van de jonge moslims al eens heeft meegemaakt dat een imam het deed.

Een ander opvallend resultaat is dat tweederde van de jongeren vindt dat Sharia4Belgium moslims een slechte naam bezorgt. Ongeveer evenveel jonge moslims vindt dat de moslimgemeenschap zich duidelijker en openlijker moet uitspreken tegen het religieus extremisme.

Ongeveer de helft van de ondervraagden zei dat het geen probleem is als vrouwen in boerka rondlopen. Die mening was vooral populair onder moslimjongeren van Marokkaanse afkomst. Saillant detail: toen niet-moslimjongeren dezelfde vraag werd gesteld, bleek dat zo'n 70 procent geen problemen heeft met vrouwen in boerka.

Religieus extremisme is de laatste tijd een hot topic bij onze zuiderburen. Onlangs is een inval gedaan bij Sharia4Belgium, omdat ze verdacht werden van terrorisme. Er zijn al verschillende Belgische jongeren naar Syrië gegaan, en enkelen zijn er ook omgekomen. Bovendien werd nog bekend dat gaarkeukens in Brussel gesloten zijn, omdat er zieltjes geworven werden voor het moslimterrorisme.