Bahrein wil majesteitsschennis strenger straffen

De regering van Bahrein wil majesteitsschennis voortaan met gevangenisstraf en hoge boetes bestraffen. Wie de koning, de vlag of het wapen van het oliestaatje beledigt hangt vijf jaar cel boven het hoofd als de nieuwe wetgeving wordt aangenomen.

Bahrein volgt met de wetsvoorstellen het spoor van tal van buurlanden die, sinds het uitbreken van de opstanden die de Arabische Lente zijn gedoopt, alles in het werk stellen om protesten, tegengeluiden en dwarsdenkers de mond te snoeren. Net als in verscheidene andere Golfstaten hebben soennieten en sjiieten het met elkaar aan de stok. De sjiitische meerderheid in Bahrein eist meer politieke invloed in het door de soennitische elite geregeerde koninkrijk.

Het is nog onduidelijk wat de voorgenomen nieuwe wetgeving precies strafbaar stelt. Tijdens heel wat recente protestbetogingen in Bahrein richtten demonstranten zich met leuzen en spreekkoren tegen de koning.

Wie direct geneigd is 'achterlijke cultuur' te roepen, kan zich daar nog beter even op bezinnen; ook in Nederland is majesteitsschennis verboden. In principe kan er vijf jaar cel of een boete van bijna 20 duizend euro voor gegeven worden.