Muzieksector pleit voor beschermde kernpodia

De overheid moet tien poppodia, festivals of andere grote evenementen aanwijzen en een beschermde status geven. Op die manier biedt Den Haag een zinvolle ondersteuning aan de muzieksector. Daarvoor pleitten organisatoren uit de pop- en dancemuzieksector woensdag tijdens het rondetafelgesprek popmuziek met Tweede Kamerleden.

De selectie zou 'met hand en tand' moeten worden beschermd door de overheid, vindt oprichter van dancefeestorganisator ID&T Duncan Stutterheim. "De Oosterpoort en Doornroosje zijn instituten, net als het Rijksmuseum", zei Stutterheim. "Als die tien tot landelijk beleid worden verheven, weet Den Haag beter wat er leeft en speelt in de Nederlandse popmuziek." De overheid kan zo een betere bijdrage leveren aan het in stand houden van de sector, denkt Stutterheim.

Hij kreeg bijval van Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg. "Kernpodia zijn bij uitstek de plek waar de volgende stap gezet kan worden van amateur naar (semi)professioneel. Het gaat erom dat artiesten de mogelijkheid houden om voor het eerst op te treden, om een publiek op te bouwen."

In het rondetafelgesprek kwamen verder artiesten als Tim Knol, Kyteman en Blaudzun aan het woord. Knol wil dat de overheid vooral een rol speelt in het bieden van mogelijkheden aan kinderen om in aanraking te komen met muziek. "Verplicht muziekonderwijs zou een mooie stap zijn", aldus Knol.

Vanuit de beleidskant van de muzieksector kwam de roep om zo snel mogelijk een einde te maken aan het doorverkopen van tickets tegen woekerprijzen. "Tickets voor populaire shows zijn schaars", zei Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. "Deze toegangsbewijzen worden vaak doorverkocht voor hoge prijzen, maar dit geld stroomt niet terug in de muziekindustrie."

Onder anderen Kamerleden Jasper van Dijk (SP) en Mona Keijzer (CDA) staan positief tegenover een snelle behandeling van het wetsvoorstel. "Daar moeten we vaart mee maken", aldus Keijzer.

De Tweede Kamer nam in december een motie aan om pop- en dancemuziek toe te voegen aan de topsector creatieve industrie. Het topsectorenbeleid van het kabinet voorziet in betere samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het buitenland. Mode, gaming en architectuur maken al deel uit van de topsector creatieve industrie.