Dijsselbloem onder vuur in Kamer

Minister van Financiën en voorzitter van de Eurogroep Jeroen Dijsselbloem moet het dinsdag in de Tweede Kamer flink ontgelden. Oppositiepartijen PVV, CDA, D66 en ChristenUnie leverden fikse kritiek op de PvdA-bewindsman in het debat over de reddingsoperatie van Cyprus.

"Wat een blamage en wat een wanvertoning", fulmineerde PVV-Kamerlid Tony van Dijck. Hij hekelde vooral het vorige week afgeschoten voorstel van de Eurogroep om ook spaartegoeden onder de honderdduizend euro aan te slaan. "Door zijn goedbedoeld amateurisme is de geest nu uit de fles en voelt geen enkele spaarder zich nog veilig", zei Van Dijck. Hij sprak van een 'onherstelbare vertrouwenscrisis'.

Volgens CDA-Kamerlid Eddy van Hijum is het akkoord dat zondagnacht overeen werd gekomen beter dat het eerste plan. Toch was het opperen van het idee om spaartegoeden onder de ton niet langer buiten schot te houden schadelijk, vindt hij. "Er is gemarchandeerd met het depositogarantiestelsel", zei hij.

"De precedentwerking hangt als een wolk boven Europa", zei ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. "Van wie was het voorstel om kleine spaarders te laten meebetalen?", wilde D66-Kamerlid Wouter Koolmees weten. Hij vindt wel dat mensen die risico nemen ook voor de gevolgen moeten kunnen opdraaien als het misgaat.

Van Hijum leverde ook kritiek op de uitlatingen die Dijsselbloem maandag deed. In een interview zei Dijsselbloem eerst dat de aanpak van Cyprus, waarbij de rekening niet alleen bij de belastingbetaler terechtkomt, ook in de toekomst gebruikt zou worden. Dit leidde tot paniek op de financiële markten, waarna Dijsselbloem in allerijl verklaarde dat hij nooit had gesproken over een 'blauwdruk' en dat Cyprus een uniek geval was.

Volgens Koolmees was de communicatie ongelukkig. "Dijsselbloem heeft een goede kans gemist om zijn mond te houden." Volgens Van Hijum 'doet dit proces het vertrouwen in het crisismanagement in de eurozone weinig goed'.