Ontwikkelingssamenwerking moet anders

Uit de categorie Open Deuren: ontwikkelingssamenwerking via de klassieke hulpkanalen is niet meer van deze tijd en zou plaats moeten maken voor een meer pragmatische aanpak. Dat concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die hierover advies uitbrengt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens de AIV zorgt de 'toegenomen complexiteit van internationale vraagstukken' er voor dat de 'mythe van de stuurbaarheid nu echt ten einde is'. Ontwikkelingssamenwerking zou veel flexibeler en pragmatischer georganiseerd moeten worden.

Dit kan het beste in de landen zelf gebeuren. Een deskundig netwerk van Nederlandse ambassades is daarvoor onontbeerlijk. Bezuinigingen op dit netwerk zijn onwenselijk, aldus de AIV.