Meerderheid voor verplichte Cito-toets

Een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer steunt de invoering van een verplichte eindtoets op basisscholen. De coalitiepartijen VVD en PvdA hebben donderdag een akkoord gesloten met D66 en CDA, heeft staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) bevestigd.

Het akkoord houdt in dat de toets later in het jaar wordt afgenomen. Ook komt er ruimte voor andere aanbieders dan het Cito, een wens van het CDA. Andere toetsen moeten wel voldoen aan dezelfde eisen, zodat ze onderling goed te vergelijken zijn.

Bovendien wordt vastgelegd dat het advies van de school doorslaggevend wordt voor de keuze van de vervolgopleiding. Mocht uit de toets een hoger advies komen, dan moet de school het advies heroverwegen.

Eerder deze week werden VVD en PvdA het al eens over de eindtoets, maar vervolgens bleek er geen steun van andere partijen te zijn. Daarmee dreigde het plan alsnog te sneuvelen in de Eerste Kamer, waar VVD en PvdA samen geen meerderheid hebben. Met het nieuwe akkoord is er alsnog een meerderheid.