Hoe goed spreek jij je moerstaal?

Als je als Nederlander in België op bezoek bent, en de gastheer vraagt of hij je frak kan aannemen, zul je hem waarschijnlijk aankijken alsof hij gek is. Ook als je iemand vraagt of hij mataglap is, zul je hoogstens een verbaasde blik ontvangen.

Want hoewel het Nederlands slechts door relatief weinig mensen gesproken wordt, bestaan er toch opzienbarende verschillen in het vocabularium tussen groepen. De Universiteit van Gent (UGent) wil dat nu in kaart brengen. Zij hebben het een groot onderzoek opgestart naar de woordenschat van Nederlandstaligen.

Ze doen hun onderzoek door middel van een test op internet. De proefpersoon krijgt 100 woorden voorgeschoteld, die geselecteerd worden uit twee lijsten: 52.000 bestaande Nederlandse woorden, en 23.000 verzonnen woorden. Vervolgens moet hij aangeven welke woorden volgens hem écht Nederlands zijn en welke nep.

De test kan vele dingen duidelijk maken. Zo kunnen op basis van de test woordenboeken opgesteld worden met de meest bekende woorden. Ook kunnen verschillen in woordenschat tussen de verschillende bevolkingsgroepen in beeld gebracht worden.

Om een beetje een representatief onderzoek te krijgen, heeft UGent wel veel proefpersonen nodig. Onderzoeker Emmanuel Keuleer vertelt tegen De Morgen: "Om serieus te kunnen beslissen of een woord door velen wordt gekend, moet je het toch wel honderd keer laten beoordelen. Om 75.000 woorden te toetsen heb je dan 100.000 proefpersonen nodig."

Iedereen die graag vijf minuutjes wil opofferen ten gunste van de wetenschap, kan hier terecht.