Tabaknee.nl overspoeld met steunbetuigingen

De site tabaknee.nl heeft in enkele dagen tijd vele honderden positieve reacties ontvangen. "Zo'n negentig procent van de reacties die we krijgen is positief. Er zitten slechts enkelen bij die aan het schelden slaan", zegt redacteur van de site Frits van Dam donderdag.

De site, die zich tegen de lobby van de tabaksindustrie richt, werd maandag opgezet door twee longartsen. Op de site wordt onder anderen minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) aangevoerd als kompaan van de tabaksindustrie, onder meer omdat ze het rookverbod voor kleine eenmanscafés introk en campagnes tegen roken stopte.

Op de eerste dag waren er al ongeveer honderdduizend bezoekers en bezweek de site onder de grote belangstelling. "We hadden helemaal niet op zo veel bezoekers gerekend. We vroegen ons af of er überhaupt wel interesse voor zou zijn. Inmiddels hebben we twee nieuwe servers en blijven we online." Inmiddels staat de teller van het aantal bezoekers op 150 duizend bezoekers, die samen zevenhonderdduizend pagina's bekeken.

Veel reacties die bij de site binnenkomen zijn volgens Van Dam van ex-rokers. "Sommigen schrijven altijd te hebben gerookt en dat ze er met veel moeite van af zijn gekomen. Zij hebben het gevoel dat ze er in zijn gestonken." De negatieve reacties komen volgens Van Dam van tabakswinkeliers en 'mensen die denken dat wij hen hun rokertje willen afpakken'.

"Iedereen zegt wel dat het een vrije keus is, maar veel mensen beginnen in de pubertijd en daarna is het moeilijk eraf te komen", stelt Van Dam. Een leeftijdsgrens is volgens hem niet genoeg. "Er moeten gewoon accijnzen komen die het roken voor jongeren onbetaalbaar maken. Ook moet tabak alleen nog in speciaalzaken worden verkocht."