PvdA verliest in peiling, 50Plus blijft stijgen

De PvdA levert in de Politieke Barometer fors in. De sociaaldemocraten verliezen drie zetels ten opzichte van twee weken eerder en houden 24 zetels over. PvdA-leider Diederik Samsom wordt bovendien minder positief beoordeeld. De geënquêteerden geven hem nu een 5,4. Een maand eerder was dat nog een 5,8.

De VVD behoudt 32 virtuele zetels. 50Plus wint opnieuw en komt uit op negentien zetels, twee meer dan twee weken eerder.

De PVV en de SP winnen allebei een zetel en komen op respectievelijk achttien en zeventien zetels uit. D66 levert een zetel in en houdt er vijftien over. Het CDA blijft stabiel op elf zetels.

Bij de kleine partijen verandert er niets. ChristenUnie behoudt vijf zetels, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de SGP houden ieder drie zetels.