Meer kinderen gepest

Bijna een tiende van de basisschoolleerlingen zegt dagelijks of wekelijks gepest te worden. Dat meldt onderzoeksbureau School & Innovatie Groep zaterdag naar aanleiding van een grootschalig onderzoek onder ongeveer 10.000 leerlingen van Nederlandse basisscholen.

Het pesten gebeurt volgens het onderzoeksbureau meer verbaal en mentaal dan fysiek. De gepeste kinderen zeggen bijvoorbeeld het slachtoffer te zijn van scheldpartijen en geroddel. Ook worden ze naar eigen zeggen buitengesloten of krijgen ze de schuld van iets wat ze niet gedaan hebben.

Het pesten gebeurt het vaakst op het schoolplein, aldus de School & Innovatie Groep.