Samsom wil referendum bij nieuw Europees verdrag

Bij een nieuwe verdragswijziging van de Europese Unie moet in Nederland een raadgevend referendum worden gehouden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag in een interview met NRC Handelsblad.

Door verdragswijzigingen voor te leggen krijgt de EU volgens Samsom meer democratisch mandaat. "Misschien voelen mensen dan eindelijk niet meer dat ze met hun rug tegen de muur staan, maar een keus hebben."

Premier Mark Rutte (VVD) en andere regeringsleiders houden er rekening mee dat het Europees verdrag binnen enkele jaren wijzigt. Dat zou nodig zijn om de afspraken over een meer gecoördineerd Europees economisch bestuur een wettelijke basis te geven. Samsom wil hier ook Europese afspraken op sociaal terrein aan toevoegen.

Grote bedrijven worden in hoog tempo internationaler, zegt Samsom in de krant. "Maar het sociale vangnet dat als tegenmacht voor de vrije markt functioneert, regelen we nationaal. Dat moet je dus ook op Europese schaal organiseren.

In 2005 werd in Nederland voor het eerst een raadplegend referendum gehouden. Dat ging ook over een nieuw Europees Verdrag. Een meerderheid van de bevolking wees het verdrag toen af. De regering had zich toen aan de uitslag gebonden. Later is het Europees Verdrag alsnog aangepast, zonder dat hier een referendum over werd gehouden.

Van de fouten in 2005 kan volgens Samsom worden geleerd. Bij een nieuw referendum zou een meer genuanceerde vraag moeten worden gesteld. Het zou niet om een simpel voor of tegen de Europese Unie moeten gaan.


Samsom wil referendum bij nieuw Europees verdrag (Foto: Novum)