Aantal boetes via trajectcontroles verdubbeld

Het aantal boetes dat via trajectcontroles werd uitgedeeld is vorig jaar verdubbeld. In 2011 leverden de trajectcontroles nog 740.000 boetes op, vorig jaar, toen in juli de trajectcontrole op de A2 van Amsterdam naar Utrecht werd ingevoerd, waren dat er ruim 1,4 miljoen. Dat blijkt donderdag uit het jaaroverzicht verkeersboetes van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij de trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid 24 uur per dag over een langer stuk gemeten. Als die hoger is dan toegestaan, volgt een boete. Over de trajectcontrole op de A2 was veel te doen omdat die net was verbreed naar twee keer vijf rijstroken. Sommige automobilisten vonden dat de verbreding hun het recht zou moeten geven het gaspedaal verder in te trappen.

Op het traject zijn vorig jaar dan ook de meeste snelheidsovertredingen begaan. Er werden bijna 484.000 boetes opgelegd. Automobilisten worden zich volgens het ministerie wel steeds meer bewust van de trajectcontrole. Het aantal overtredingen loopt namelijk terug. In september werden er nog 194.000 geconstateerd, in december ruim zestigduizend.

Het totaal aantal boetes dat in Nederland werd uitgedeeld daalde vorig jaar met bijna 68.000 om uit te komen op bijna 9,7 miljoen. In 7,6 miljoen gevallen ging het om een snelheidsovertreding. In de meeste gevallen was dat binnen de bebouwde kom.

In de eerste helft van het jaar daalde het aantal overtredingen door de hogere boetes en doordat andere trajectcontroles vanwege onderhoud waren uitgezet. In de tweede helft van het jaar was het onderhoud afgerond en steeg het aantal boetes weer.

Dat kwam ook doordat meer flitspalen zijn gedigitaliseerd. Het uitdelen van boetes gaat de laatste jaren steeds vaker via automatische systemen en minder vaak nadat iemand aan de kant is gezet. Hierdoor daalt het aantal boetes voor zaken als het niet dragen van een gordel, niet handsfree bellen of het ontbreken van verlichting.


Aantal boetes via trajectcontroles verdubbeld (Foto: Novum)