PvdA wil meer macht voor Europa

De PvdA wil meer bevoegdheden overdragen aan de Europese Unie. Dat is noodzakelijk om voor meer toezicht te zorgen op de 'economie van het snelle geld', staat in een zaterdag gepresenteerd plan van partijvoorzitter Hans Spekman.

"Uitholling van zekerheden op de werkvloer door onbedoelde neveneffecten van vrij verkeer van goederen, diensten en personen vraagt om een Europees antwoord. Dat vereist dat we op deze terreinen direct kiezen voor méér Europese bevoegdheden. Die keuze maken wij onomwonden", staat in het stuk, dat een nieuwe, linksere koers voor de PvdA beschrijft.

De PvdA wil de 'georganiseerde solidariteit' versterken en verzet zich tegen de 'dominantie van het efficiency-denken'. De partij is voor goede sociale voorzieningen en tegen eenzijdige flexibilisering. De publieke sector moet democratischer worden, net als de EU. De PvdA wil zorgen voor gematigde inkomensverhoudingen en 'grootheidswaanzin bij bedrijven' beteugelen.

De 'eenzijdige focus op winst alleen' moet verdwijnen. Bedrijven die geld verdienen met geld, door te beleggen en te speculeren, gaan meer belasting betalen ten opzichte van bedrijven die producten maken of diensten leveren. De politiek moet hervormingen doorvoeren in tijden dat het economisch goed gaat, in plaats van in crisistijd zoals nu gebeurt.

Het stuk is gebaseerd op onderzoek van het wetenschappelijk bureau van de PvdA, de Wiardi Beckmanstichting, naar ´sociaaldemocratie in de 21e eeuw´. Het wordt besproken op het volgende PvdA-congres, op 27 april in Leeuwarden.


PvdA wil meer macht voor Europa (Foto: Novum)