PvdA wil linksere koers

De PvdA wil een linksere koers inslaan. Partijvoorzitter Hans Spekman heeft zaterdag een voorstel gepresenteerd waarin staat dat 'efficiency niet het hoogste goed is' en dat niet alles van waarde in geld is uit te drukken. "Er moet een omslag komen van 'ik’ naar 'ons’. Ook moet de politiek weer meer zeggenschap krijgen over de publieke sector."

De ontwerpresolutie is een reactie op een kritisch rapport van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Volgens dit eveneens zaterdag gepubliceerde stuk is de partij de afgelopen decennia te veel doorgeslagen in liberale richting en is het marktdenken te dominant geworden.

WBS-directeur Monika Sie Dhian Ho zei zaterdag in Trouw dat het rapport op gespannen voet staat met het kabinetsbeleid. Ze hekelt de 'pure versoberingsagenda' van het kabinet en de plannen om de WW-duur fors te bekorten. Overigens vindt ze niet dat het regeerakkoord met VVD moet worden opengebroken.

Spekman zei zaterdag trots te zijn op het WBS-rapport, dat gebaseerd is op uitgebreid onderzoek naar de betekenis van klassieke sociaaldemocratische waarden als bestaanszekerheid, verheffing en binding. Volgens hem 'ontkent het efficiencydenken veel wat van waarde is'. Zo vindt Spekman dat "het belang van kleine schooltjes in krimpgebieden voor de kinderen aldaar zwaarder weegt dan het belang om per se voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten".

De ontwerpresolutie wordt de komende weken aan de PvdA-afdelingen voorgelegd voor discussie. Op 27 april komt ze aan de orde tijdens een partijcongres.