Toeristen weer welkom in coffeeshops Nijmegen

Buitenlandse toeristen zijn weer welkom in de coffeeshops in Nijmegen. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen woensdag laten weten aan een brief aan de gemeenteraad. Bruls stopt met de handhaving van het zogeheten ingezetenencriterium omdat het huidige softdrugsbeleid in Nederland volgens hem 'volkomen versnipperd' is.

Volgens Bruls was er in 2012 een 'heldere landelijke lijn' die inhield dat coffeeshops per 1 januari 2013 een besloten club zouden worden voor ingezetenen van de eigen gemeente. In november en december van dat jaar paste het kabinet de plannen echter aan, waardoor alleen het ingezetencriterium nog gold en voor gemeenten 'lokaal maatwerk' zou gelden, waarbij de nieuwe regels in fasen worden doorgevoerd.

Bruls voerde daarop in Nijmegen het ingezetencriterium in, maar omliggende gemeenten deden dat niet. Daardoor komen veelal Duitse toeristen nog steeds naar de regio voor wiet.

De burgemeester hekelt in de brief het lokale maatwerk voor gemeenten, dat volgens hem niet betekent dat coffeeshops 'een blanco A4-tje kunnen inleveren en verder kunnen afzien van handhaving'. Ook het ontbreken van een einddatum voor de invoering van de nieuwe regels staat volgens Bruls 'haaks op de stelling van Opstelten dat per januari 2013 overal in Nederland gehandhaafd moet worden'.

Het huidige beleid levert volgens Bruls rechtsongelijkheid en onduidelijkheid voor burgers en coffeeshops op. Ook zou het een zeer onduidelijk signaal geven naar het buitenland, oordeelt Bruls.