Schijnconstructies arbeidsmigranten aangepakt

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher (PvdA) wil schijnconstructies met buitenlandse werknemers tegengaan. Hij reageert hiermee op een noodkreet van de gemeente Westland, waar veel arbeidsmigranten in kassen werken.

Volgens Asscher worden oneerlijke werkgevers steeds inventiever om de mazen in de wet te vinden om zo min mogelijk te hoeven betalen aan hun buitenlandse werknemers. Dit leidt tot 'oneerlijke concurrentie waarvan goede werkgevers en werknemers de dupe zijn', aldus de bewindsman maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Arbeidsmigranten worden soms betaald via in het buitenland gevestigde arbeidsbureaus. Ze krijgen dan het wettelijk minimumloon van het betreffende land betaald, aangevuld met onbelaste onkostenvergoedingen. Op die manier worden minder belastingen en sociale lasten afgedragen.

Asscher wijst er op dat de naar schatting 340 duizend arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland dezelfde rechten en plichten hebben als Nederlandse werknemers. "Uitbuiting van arbeidsmigranten, onderbetaling en oneerlijke concurrentie komt te vaak voor", stelt hij.

Woensdag gaat Asscher met gemeenten in gesprek over het dichten van de mazen in de wet. Ook zal hij het probleem aankaarten bij de sociale partners, de Belastingdienst en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken.