Downloadverbod komt er niet

Uit een debat in de Tweede Kamer vandaag is duidelijk gebleken dat er geen meerderheid zal zijn voor een downloadverbod zoals VVD-engerd Fred Teeven die graag zou zien. Mogelijk wordt zelfs de mogelijkheid om sites als The Pirate Bay te blokkeren aan banden gelegd. Ook vorig jaar werd al gestemd over een downloadverbod. Ook toen was de meerderheid, met uitzondering van de VVD, tégen.

D66 diende vandaag twee moties in in de Tweede Kamer. Kees Verhoeven verzocht de kamer af te zien van wetswijzigingen die een downloadverbod inhouden, en van andere regelingen die op andere wijze het recht tot het maken van een thuiskopie beperken. De PvdA diende de motie mede in en krijgt steun van de SP en PVV. Een officiële stemming volgt volgende week.

Fred Teeven toonde zich een slechte verliezer. "Ik sluit niet uit dat hierdoor de thuiskopieheffing zoals die in 2013 van kracht is ook zal gaan gelden voor 2014, 2015 en 2016. De innovatie stagneert door dit besluit", aldus Teeven. 

Teeven wilde een civielrechtelijk downloadverbod uit illegale bron. Entertainmentbedrijven zouden dan, net als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, individuele downloaders voor de rechter kunnen slepen en middels 'copyright math' miljoenen euro's kunnen eisen voor het downloaden van een handvol mp3's.

D66 diende tevens een motie in om blokkades zoals die van The Pirate Bay in de toekomst te voorkomen. De website werd dit jaar op last van de rechter door Nederlandse providers met weinig succes geblokkeerd.

De motie wil: "Dat ISP's (Internet Service Providers) niet meer worden ingezet als politieagent via het opleggen van blokkades van (een gedeelte van) het internet."

"Door deze motie roepen we rechters op om van blokkades af te zien, maar zij kunnen altijd zelf een afweging maken", legt het Tweede Kamerlid uit.

We schatten in dat Tim Kuik niet geamuseerd is. Of Teeven opgeeft valt nog te bezien. Hij heeft eerder al aangegeven dat hij hoe dan ook een downloadverbod wil invoeren. Daarnaast buigt het Europese Hof zich momenteel nog over de kwestie. Het kan zijn dat die besluit dat Nederland een downloadverbod moet invoeren.

Submitter:  Bron: politiek 24