VVD en PvdA willen techniekles op basisschool

Basisscholen moeten ook les in wetenschap en techniek geven. Leerkrachten moeten op de pabo worden voorbereid op het geven van deze vakken. Kamerleden Anne-Wil Lucas (VVD) en Tanja Jadnanansing (PvdA) willen de onderwijsbegroting hiervoor aanpassen, schrijft de Volkskrant woensdag.

Kinderen kunnen volgens de Kamerleden niet vroeg genoeg enthousiast worden gemaakt voor bètavakken. In het regeerakkoord is honderd miljoen euro voorzien voor bètaleraren in het voortgezet onderwijs. Dat moet volgens de Kamerleden worden besteed aan het basisonderwijs.

De lessen zouden vooral uit doeopdrachten moeten bestaan. Zo kan de leraar kinderen een zonnestelsel laten maken of een vulkaan laten uitbarsten met azijn en soda.

Het zwaartepunt zou nu te veel bij lezen en taal liggen. Lucas wijst er in de krant op dat de Citotoets uit rekenen en vijf taalonderdelen bestaat. "Daar moet wetenschap en techniek bij komen. Dan gaat het vanzelf een belangrijkere plek innemen in het basisonderwijs."

De PvdA ziet een voordeel voor werknemers, die met een technische opleiding gemakkelijker aan werk komen. De VVD wijst erop dat bedrijven om technici staan te springen. Campagnes en lespakketten hebben volgens de Kamerleden weinig aan de impopulariteit van bètavakken veranderd. Dat probleem willen ze nu bij de basis aanpakken. Een mooi neveneffect zou zijn dat de pabo met meer techniek ook interessanter wordt voor jongens.