Ouderen bezorgd over kabinetsbeleid

Ouderen zijn bezorgd over de gevolgen die het kabinetsbeleid voor hen heeft. Volgens directeur van het Nationaal Ouderenfonds Jan Romme wordt de onlangs in het leven geroepen Ouderenombudsman overstelpt met telefoontjes van boze en bezorgde ouderen. Hij wil dat het kabinet de plannen herziet.

Volgens Romme worden ouderen het hardst getroffen door de 'kortzichtige bezuinigingen'. "Ouderen met AOW en een klein pensioen gaan er bijna zes procent op achteruit, mensen met een ruimer pensioen nog veel meer", stelt hij. Het kabinet bezuinigt daarnaast op de thuiszorg en op huishoudelijke hulp voor ouderen. Ook hebben mogelijk minder ouderen recht op dagopvang.

"Ouderen protesteren niet heel hard en worden vergeten", zegt Romme. "Daarom roepen wij op dat ouderen en hun verzorgend personeel aan de bel trekken bij de Ouderenombudsman." De ombudsman, opgericht door het Ouderenfonds, inventariseert de klachten en verwijst ouderen door naar de juiste instantie.