Moszkowicz uit ambt gezet

Advocaat Bram Moszkowicz mag zijn beroep levenslang niet meer uitoefenen. De Raad van Discipline heeft hem dinsdag strenger gestraft dan de de Orde van Advocaten had geëist, meldt De Telegraaf. De orde was een zaak tegen Moszkowicz begonnen omdat hij de belangen van de advocatuur zou schenden door grote contante betalingen aan te nemen.

Moszkowicz heeft de integriteit van de advocatuur schade toegebracht, oordeelt de raad. Ook zou meermalen zijn gebleken dat hij de klachten niet serieus neemt. De raad vreest dat er geen verbetering optreedt omdat hij geen blijk zou geven van inzicht in zijn problemen. De betalingen kwamen aan het licht door een artikel in NRC Handelsblad. Daarin stond dat de Belastingdienst vanwege de betalingen onenigheid met Moszkowicz had.

De advocatenorde stelde een onderzoek in en besloot uiteindelijk een tuchtzaak aan te spannen. De orde zag geen omstandigheden die de grote contante betalingen rechtvaardigden. De advocaat had volgens de orde over de betalingen moeten overleggen.

Update 11.22 uur:
Gabriël Meijers, raadsman van Moszkowicz, heeft laten weten dat zijn cliënt in hoger beroep gaat, schrijft PZC. Hangende het beroep, dat maanden in beslag kan nemen, mag Moszkowicz gewoon aan het werk blijven. Collega Gerard Spong stelt overigens tegen de NOS dat Moszkowicz een tactische fout heeft gemaakt door niet op de zitting te verschijnen. Jort Kelder zwaait hem via Twitter alvast uit met de woorden "Exit Maffiamaatje". Kelder werd vier jaar geleden door Moszkowicz aangeklaagd wegens het gebruik van dat woord.

Update 12.27 uur:
Vakgenoten van Bram Moszkowicz reageren dinsdag geschokt op het nieuws dat de advocaat uit zijn ambt is gezet. "Ik had niet verwacht dat zijn financiële huishouding niet op orde zou zijn, daar schakel je toch accountants en boekhouders voor in?", vroeg advocaat Gerard Spong zich af op Radio 1. Hij wees erop dat hij zijn boekhouding altijd op tijd op orde heeft.

Advocate Bénédicte Ficq laat in een reactie weten dat ze niet had verwacht dat de strafpleiter levenslang zou worden geschorst. "Ik denk dat iedereen in onze beroepsgroep geschokt is. Dit komt uiterst zelden voor." Ze benadrukt dat ze het vonnis nog niet heeft gelezen en dat ze inhoudelijk niet op de hoogte is. "Maar uit niet-rationele overwegingen, het gaat toch om een bekende advocaat, had ik niet verwacht dat de uitspraak zo vergaand zou zijn. Ook omdat alleen een tijdelijke schorsing was geëist."

Ficq trok eerder in NRC Handelsblad fel van leer tegen de verdedigingswijze van Moskowicz. Zij en haar kantoorgenoten noemden het onbegrijpelijk dat de advocaat zich beriep op zijn geheimhoudingsplicht. "Die geldt niet naar de deken toe. Hij is er juist om toezicht te houden."

Ook noemde ze het volstrekt belachelijk dat Moszkowicz beweerde voor de tuchtrechter te staan omdat hij een rechter liet zweten in het getuigenbankje in het proces-Wilders. "Daarmee diskwalificeert hij de hele rechterlijke macht. Alsof rechters je later op een onprofessionele manier terugpakken voor iets wat je op zitting hebt gezegd."

"Hiermee wordt een getalenteerde en markante collega het werken onmogelijk gemaakt", zei bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Geertjan van Oosten op Radio 1. Hij noemt het niet positief voor het aanzien van het vak dat iemand 'op deze gronden' uit het ambt wordt gezet.

De Raad van Discipline acht onder meer bewezen dat Moszkowicz valse declaraties indiende en inkomsten niet opgaf bij de belasting. "Het gebeurt vaker dat iemand uit het vak wordt gezet, maar dit is wel de meest bekende en getalenteerde die we niet meer onder ons mogen rekenen." Hier is volgens Van Oosten sprake van een 'groot persoonlijk drama'.

Moszkowicz heeft eerder gesteld dat de zaak tegen hem draait om een hetze van de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten Germ Kemper. Hij zou worden gestraft voor de 'lange tenen' waarop hij in het verleden stond door een vonnis 'infaam en abject' te noemen en vanwege het proces-Wilders.

Spong en Van Oosten geloven niet dat er sprake is van een hetze. In een artikel in De Telegraaf kreeg Moszkowicz eerder nog bijval van Spong, Theo Hiddema en Geert Jan Knoops.

De advocaat van Moszkowicz, Gabriël Meijers, wees er na de uitspraak op dat ter discussie staat of de Orde van Advocaten wel zelf orde op zaken kan stellen als advocaten zich niet aan de regels houden. Vanwege de 'gigantische publiciteit' die met deze zaak was omgeven was dit volgens hem een prachtige gelegenheid om te laten zien dat advocaten wel degelijk kunnen worden aangepakt.


Bram Moszkowicz uit ambt gezet (Foto: Novum)