Rutte-2 trekt steun voor organiseren Olympische Spelen 2028 in

Het nieuwe kabinet Rutte-2 zal de pogingen om de Olympische Zomerspelen in 2028 naar Nederland te halen niet meer steunen. Hierdoor lijkt de mogelijkheid om de Spelen daadwerkelijk naar ons land te halen nihil, aangezien overheidssteun een vereiste is.

"We onderschrijven de ambitie om de Nederlandse sport op olympisch niveau te brengen, zonder de Olympische Spelen naar Nederland te willen halen", zo staat in het regeerakkoord, dat maandag werd gepresenteerd.

De financiële risico’s van het organiseren van de Spelen lijken te groot volgens het op handen zijnde kabinet en ook lijkt het draagvlak onder de bevolking weinig aanwezig te zijn. Het vorige kabinet (Rutte-1) had nog wel zijn steun voor het Olympisch Plan 2028 uitgesproken.