Kinderopvangpersoneel continu gescreend

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het plan van het kabinet om permanente screening voor kinderopvangpersoneel in te voeren. Dat bleek woensdag tijdens een Kamerdebat. De screening gaat verder dan de aanbevelingen van de commissie-Gunning, die was ingesteld naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak.

De commissie-Gunning raadde aan medewerkers van een kinderopvang jaarlijks een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te laten inleveren. Continue screening houdt in dat wie in aanraking komt met justitie voor een drugs- of geweldsdelict, een zedenzaak of wapenbezit niet meer geschikt is als werknemer op een kinderdagverblijf. Deze informatie wordt doorgegeven aan gemeente en GGD.

Staatsecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD) is blij met de instemming van de Tweede Kamer. Op die manier kan de veiligheid van de kinderen het best gewaarborgd worden, zei de staatsecretaris. De screening begint in maart.