Paus verklaart zeven mensen heilig

Paus Benedictus XVI heeft zondag zeven mensen heilig verklaard. In zijn preek prees de kerkvorst de kersverse heiligen als voorbeeld voor de kerk. "Met heroïsche moed hebben ze hun leven gewijd aan de Heer en aan het edelmoedig helpen van hun broeders", aldus de paus.

Pelgrims uit alle windstreken waren aanwezig bij de mis. De mis begon met het voorlezen van de namen van de zeven nieuwe heiligen in het Latijn. De mensenmenigte juichte toen Benedictus het zevental uitriep tot heilige.

De nieuwe heiligen zijn Jacques Berthieu, een jezuït uit de 19e eeuw die werd gedood door rebellen in Madagascar waar hij werkte als missionaris; Giovanni Battista Piamarta, een Italiaan die in 1900 een religieuze orde stichtte en een uitgeverij en drukkerij voor katholiek werk oprichtte; Carmen Salles Y Barangueras, een Spaanse non die in 1892 een orde stichtte om kinderen te onderwijzen; Anna Schäffer, een vrouw uit de negentiende eeuw die een rolmodel werd voor de zieken, nadat ze haar benen ernstig had verbrand; Kateria Tekakwitha, een Amerikaanse die in 1656 werd geboren en werd vervolgd vanwege haar geloof; Marianne Cope, die eind negentiende eeuw naar Hawaii vertrok om te zorgen voor leprapatiënten en Pedro Calungsod, een Filipijnse tiener die in de zeventiende eeuw missiewerk deed in Guam, maar werd vermoord door de lokale bevolking.

De heiligverklaring valt samen met een bisschoppelijke bijeenkomst in het Vaticaan. Bisschoppen uit de hele wereld zijn bij elkaar gekomen om manieren te vinden om het geloof te doen herleven in gebieden waar dit is weggezakt. De rooms-katholieke kerk voert in Afrika en Latijns-Amerika een concurrentiestrijd met evangelische kerken en heeft te lijden onder een toenemende ontkerkelijking in het Westen en felle kritiek over misbruik door geestelijken.