BREIN verwijdert onterecht advertenties

'Civiele rechercheurs' van de private stichting BREIN blijken onder het mom van auteursrechtenbescherming eigenhandig en volledig onterecht advertenties van websites als Marktplaats te verwijderen. De zelfbenoemde auteursrechtenpolitie beperkt hiermee de artistieke vrijheid en de vrijheid van meningsuiting, stelt privacywaakhond Bits of Freedom.

Er worden namelijk met enige regelmaat advertenties verwijderd waarin auteurs hun zelfgeschreven e-book gratis aan de man brengen. BREIN ziet door haar oogkleppen alleen maar dat er gratis een boek wordt aangeboden, en gaat er automatisch vanuit dat er daardoor auteursrechten geschonden worden. Zonder tussenkomst van Marktplaats verwijderen de medewerkers van BREIN de advertentie.

Een recent voorbeeld is de verwijderde advertentie van Tim Hinterding. Op 27 september adverteerde hij voor een e-book tegen een promotionele prijs van 0 euro. De advertentie was geen lang leven beschoren. Al snel meldde Marktplaats: "Wij hebben uw advertentie helaas moeten verwijderen, omdat een eigenaar van intellectuele eigendomsrechten ons in een ondertekende verklaring heeft laten weten dat hiermee inbreuk wordt gemaakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander recht."

Uiteraard heeft Hinterding nooit een dergelijke verklaring getekend, hij had de advertentie waarin zijn eigen werk werd aangeboden immers zelf geplaatst. Hij vroeg Marktplaats om een kopie van de verklaring, maar die kon Marktplaats hem niet geven. Wel werd hij doorverwezen naar BREIN.

In een telefoongesprek bood BREIN excuses aan. De stichting verklaart dat 'civiele rechercheurs' van de stichting eigenhandig 'dubieuze' advertenties mogen verwijderen van Marktplaats.

De kern van het probleem ligt in het gebruik van automatische systemen die inbreuk zouden moeten detecteren en rapporteren. Organisaties van rechthebbenden beweren dat de meldingen van deze systemen vrijwel altijd kloppen. Websites beschikken ook niet over de middelen om de meldingen te verifiëren. Waardoor ze het zekere voor het onzekere nemen en de melding voor waar aannemen. Ook onjuiste verzoeken leiden daarom tot verwijdering.

De aanpak van deze onterechte verzoeken tot het verwijderen van advertenties is lastig. Bits of Freedom pleit voor het bestraffen van alle onterechte verwijderingsverzoeken waarvan niet aangetoond kan worden dat deze in goeder trouw zijn ingediend.