'Wc-bezoek blijft heus wel gratis'

Het Aloysius College in Den Haag haalde donderdag het nieuws vanwege het gerucht dat de leerlingen er voortaan voor een toiletbezoek zouden moeten betalen. Dat is echter onzin, verklaart de school. "Natuurlijk gaat het Aloysius College leerlingen niet laten betalen voor wc-bezoek," meldt rector Henk Kempink aan dagblad Metro.

De rector, die sinds vijf weken in functie is, snapt dat het gerucht de kop op kon steken. "De leerlingen hier zijn het niet gewend dat hier iemand aan het roer staat die van orde en discipline houdt en die vindt: regels zijn regels. Als er dan onvrede heerst over bepaalde maatregelen, worden er dingen bij verzonnen. Zoiets verspreidt zich dan snel via sociale media."

Kempink heeft echter een prima uitleg voor de twee maatregelen die hij wél heeft ingevoerd. Want dat is de kern van de zaak. Twee maatregelen waar de leerlingen het niet mee eens zijn.

De eerste maatregel was het verwijderen van banken uit de gangen. Dit was nodig volgens de rector omdat leerlingen er tijdens lessen bleven hangen, waardoor docenten klaagden over lawaai dat de lessen verstoorde. Hoewel er hierdoor voor de leerlingen wel minder ruimte is om pauze te houden - kantine en schoolplein zijn krap bemeten omdat er noodlokalen op het plein staan -, blijft de maatregel gehandhaafd.

De tweede maatregel was het verbod op het dragen van jassen in de gangen. Ook die blijft gehandhaafd. Kempink: "De regel bestond al dat in de klassen geen jassen gedragen mochten worden. Het lastige daarvan was dat leerlingen met jassen aan de klas in kwamen en dat de docent dan telkens weer moest zeggen: ‘Jassen uit.’ Nu is het duidelijk: jassen horen op de kapstok. Uiteindelijk geven dat soort maatregelen rust."

Hoewel de leerlingen het oneens zijn met de maatregelen, zijn ze toch blij dat 'alle wilde verhalen de wereld uit zijn'. Een leerling die in alle tumult suggereerde dat Kempink maar 'van de Eiffeltoren moest springen' bood op eigen initiatief zijn excuses aan aan de rector.