Student zoog stage uit duim

Een student van de Hogeschool Rotterdam is van zijn opleiding getrapt wegens fraude. De student zou zijn complete stage verzonnen hebben, zo meldt hogeschoolblad Profielen.

De student van het Instituut Sociale Opleidingen was in beroep gegaan tegen een brief van de examencommissie waarin stond dat hij onterecht zou hebben aangegeven stage te hebben gelopen en dat de daarvoor toegekende studiepunten zouden worden ingetrokken.  Op de beroepszitting verscheen de student met een tweetal documenten die zijn gelijk moesten onderschrijven.

Het eerste document was een urenregistratie die door zijn praktijkbegeleiders zou zijn ondertekend. Per stagedag stonden de werkzaamheden exact omschreven. Het andere document was een bewijsschrift, waarin de facilitair manager van de stichting waar de stage gelopen zou zijn, vermeldt dat de stage succesvol verlopen was. Dat document eindigde met de vermelding dat 'men ervanuit gaat dat op basis van dit document de stage op een positieve manier wordt beoordeeld'.

De hogeschool had echter navraag gedaan bij de betreffende stichting. Daaruit bleek dat de student wél had gesolliciteerd, maar niet was aangenomen voor een stage. De in de documenten genoemde personen bleken allen fictief en niet voor de stichting werkzaam. Verder verklaarde de stichting dat de student zeker geen stage bij hen had gelopen. De documenten die hij aanvoerde, stonden zodanig vol onwaarheden, dat deze onmogelijk van de stichting afkomstig kunnen zijn. Maar liefst 178 handtekeningen die in de twee documenten stonden, leken bovendien zoveel op elkaar, dat ze wel door één en dezelfde persoon gezet moesten zijn. De student had het bewijsmateriaal voor zijn stage dus zelf in elkaar geknutseld.

Omdat het hier om zeer ernstige fraude gaat, heeft het college van bestuur van de hogeschool besloten de student uit te schrijven en niet meer toe te laten tot de opleiding. Door zijn gedrag wordt hij niet geschikt geacht voor het beroep. Dit is het eerste geval waarin door de Hogeschool Rotterdam tot een dergelijk zware sanctie is besloten.