Rutte en Samsom deelakkoord over begroting

VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom hebben een akkoord bereikt over wijzigingen in de begroting van 2013. Dat maakten ze maandag bekend.

Over de inhoud van het akkoord en de dekking is nog niets naar buiten gebracht. Het gaat volgens ingewijden over de forensentaks en de langstudeerboete; twee maatregelen waar beide partijen graag vanaf willen. Ook zouden er nog andere zaken worden geregeld in de overeenkomst.

In elk geval zou een deel van de afschaffing van beide maatregelen worden gedekt door een mindering op het vitaliteitspakket voor arbeidsdeelname door ouderen, maar dat brengt onvoldoende op en er zal dus ook elders geld zijn gevonden. De forensentaks staat voor meer dan 1,3 miljard in de boeken en de langstudeerboete voor bijna 400 miljoen euro.

Informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) sturen de wijzigingsvoorstellen naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Rutte en Samsom zullen in de middag hun plannen toelichten.

Dinsdag beginnen de Algemene Financiële Beschouwingen. Hierin bespreekt de Tweede Kamer 's lands huishoudboekje voor 2013. De vervangende bezuinigingen voor de forensentaks en langstudeerboete kunnen hier al besproken worden.

De VVD en PvdA zitten een ruime week met elkaar om tafel in een poging een coalitie te smeden. De twee winnaars van de verkiezingen hielden tot nog toe hun kaken stijf op elkaar over wat er was besproken en waarover ze het eens zijn geworden. Rutte en Samsom benadrukten wel steeds dat het overleg in een goede sfeer verloopt en dat ze hopen snel klaar te zijn.