BREIN zet tanden in de Piratenpartij

De bloedhond van de contentmaffia, Stichting Brein, is nu de verkiezingen voorbij zijn, weer van de ketting gehaald en mag zijn tanden weer in de Piratenpartij zetten. De partij heeft recentelijk een 'anticipatie-exploot' ontvangen over de zaak rond de provider-blokkades van Thepiratebay. Hiermee is het mogelijk om in een hoger beroep de datum van dat hoger beroep te vervroegen.

Voor Stichting BREIN is deze methode een beproefd stukje strategie van vermogende aanklagers tegen minder vermogende gedaagden. Voor de minder vermogende gedaagde betekent dit namelijk een behoorlijke financieel risico omdat deze bij verlies ook opdraait voor de gemaakte kosten van de aanklager.

Deze gesponsorde aanklager heeft al eerder laten zien er niet mee te zitten om advocaten €500 per uur te betalen. Ook de kosten van het griffierecht die al €666 bedragen kunnen een behoorlijke aanslag vormen op het budget van de gedaagde. Als de gedaagde niet genoeg financiële draagkracht heeft, zal deze moeten schikken met de aanklager die dan wint op basis van 'langste financiële adem'.

De Piratenpartij-advocaat geeft aan dat er weinig tegen te doen is en men gaat gewoon door met het hoger beroep dat op 25 september gepland staat.

Dirk Poot van de piraten legt uit dat als de zaak aanhangig wordt gemaakt de griffierechtskosten eerst komen. Daarna kunnen binnen acht weken de zogenaamde 'grieven' ingediend worden. Dit zijn de juridische bezwaren die tegen het kort geding vonnis worden ingebracht en waar de tegenpartij dan weer op reageert.

Ieder 'grief' dat ingebracht wordt betekent echter ook advocatenuren en dus advocatenkosten die uiteindelijk door de verliezer betaald dienen te worden. Bij de urentarieven zoals BREIN die claimt, kan dat fors oplopen. Dit staat nog los van de kosten die de Piratenpartij zelf maakt aan advocaatkosten. Deze zijn wel lager dan de exotische urendeclaraties van de BREIN-advocaten, maar ook niet onaanzienlijk.

Voorheen had de Piratenpartij nog de tijd gehad om de advocaatkosten van het kort geding af te betalen, dat komt nu in het gedrang. Advocatenkantoor Wisemen heeft aangegeven pas aan de 'grieven' te gaan werken als de oude rekening is voldaan.

Tim Kuik onderstreept hiermee wel het punt van de Piratenpartij dat het auteursrecht in Nederland een belachelijk sterke positie heeft en dat de netneutraliteit weinig voorstelt op deze manier als dikbetaalde lobbyisten hun geld inzetten om censuur op internet te kopen. “alleen met heel veel geld maak je enige kans om een vrij internet te kunnen verdedigen.", aldus Dirk Poot. Op de site van de Piratenpartij is het mogelijk donatie te doen voor hen die zich daartoe geroepen voelen.

Als de partij daadwerkelijk besluit om het hoger beroep aanhangig te maken moet er een forse dekking zijn om de te maken kosten te dekken. Dirk Poot zegt hierover: "Het slimste zou natuurlijk zijn om hiervoor een apart fonds op te zetten, omdat we ons ook moeten gaan voorbereiden op de verkiezingen voor het EP en gemeenteraden én omdat het niet te voorspellen is wanneer er weer Tweede Kamerverkiezingen losbarsten. Op dat moment moeten we namelijk ook weer de Kiesraadborg kunnen ophoesten, plus een campagne financieren. Het gevecht tegen BREIN mag niet onze complete financiële reserve in beslag nemen."