'Zzzzamsom' knikkebolt tijdens troonrede

De verkiezingscampagne en de onderhandelingen over het nieuwe kabinet lijken PvdA-leider Diederik Samsom niet in de koude kleren te zijn gaan zitten. In de Ridderzaal zat hij dinsdag te knikkebollen terwijl koningin Beatrix de troonrede voorlas.

Hij kwam met dichtvallende ogen in beeld op het moment dat Beatrix bij een passage over het gezond maken en beheersbaar houden van de overheidsfinanciën was aangekomen. De noodzaak daarvan wordt volgens de rede door weinigen betwist. Een gezamenlijke aanpak van onder meer bonden en maatschappelijke organisaties zou hierbij onontbeerlijk zijn.

Ook op Twitter is de knikkebollende Samsom niet onopgemerkt gebleven. "Zzzzamsom...", twittert journalist Charles Groenhuijsen.