Bedreigde korstmos tiert welig op schietbaan leger

Het ernstig bedreigde rijstkorrelmos blijkt goed te gedijen op een schietbaan van het leger in Harskamp. Op de schietbaan is een rijke populatie van het korstmos gevonden, meldde defensie-ecoloog Rense Haveman zondag bij het Radio 1-programma Vroege Vogels.

Tot in de jaren zestig kwam het korstmos vrij vaak voor in de heide en in stuifzanden. Daarna is de soort flink achteruit gegaan en tot voor kort groeide het voor zover bekend alleen nog in nationaal park De Hoge Veluwe, waar één exemplaar zou staan.

Bij de schietbaan zijn nu twintig exemplaren geteld die in doorsnede variëren van een tot tien centimeter. De wijze waarop de schietbaan wordt beheerd blijkt een ideale voedingsbodem voor het korstmos. De heide en de graslanden worden ieder jaar in de winter platgebrand om te voorkomen dat door explosies bij het schieten een oncontroleerbare brand ontstaat.

Die branden zorgen voor een goede combinatie van open plekken en beschutting die het rijstkorrelmos nodig heeft. Het gebied waar de korstmos groeit wordt slechts eens in de drie of vier jaar platgebrand. De groeiplaats van het korstmos wordt opgenomen in het monitoringsprogramma van de Dienst Vastgoed Defensie.