Meldpunt langstudeerboete geopend

Drie studentenorganisaties hebben samen een informatie- en meldpunt gelanceerd over de langstudeerboete. Zij doen dit omdat er onder studenten nog veel onduidelijkheid heerst over deze absurde verhoging van het collegegeld.

Het meldpunt is een initiatief van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). De website www.langstudeerboete.nu moet studenten duidelijkheid verschaffen over de langstudeerboete. Ook willen de organisaties via de website problemen en onduidelijkheden omtrent de boete in kaart brengen, zo melden zij in een persbericht.

De langstudeerboete van 3063 euro boven op de 1713 euro collegegeld die elke student sowieso betaalt, wordt met ingang van september 2012 voor het eerst rekening gebracht aan alle studenten die meer dan een jaar langer dan nominaal over hun studie doen. Alleen voor een kleine groep deeltijdstudenten geldt een aparte regeling. Deeltijdstudenten die vóór 1 februari 2011 bij de opleiding waren ingeschreven en een deeltijdopleiding volgen die langer is dan de nominale duur van de voltijdvariant, krijgen pas de langstudeerboete na de nominale deeltijdduur + 1 jaar. In augustus bleek een Kamermeerderheid de invoering van de maatregel nog tegen te willen houden. Staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD), de initiatiefnemer van de wet, zag echter geen mogelijkheid om tot een alternatief te komen.

Hierover blijkt nog veel onduidelijkheid te heersen onder studenten. De studentenorganisaties worden naar eigen zeggen overspoeld met vragen en klachten. "Via de website proberen wij alle vragen, klachten en bezwaren zoveel mogelijk op een centraal punt te verzamelen", aldus de studentenorganisaties. "De ingediende klachten en vragen zullen concreet maken hoeveel oneerlijkheid en onrust de langstudeerboete teweeg brengt." Alle klachten worden door de studentenorganisaties gebundeld in een 'zwartboek'. Dit document zal aan de minister van Onderwijs worden aangeboden.

Ook het Landelijk Studentenrechtsbureau (LSR) en de studentenlijn van de LSVb bieden direct hulp via de website van het meldpunt. Het LSR lanceert een steunpunt langstudeerboete, waarbij zij via www.langstudeerboete.nu gratis hulp biedt aan studenten bij het indienen van hun bezwaarschrift tegen de beschikking collegegeld.