D66 wil criminaliteit bij bron aanpakken

De belangrijkste oorzaken van criminaliteit, zoals werkloosheid, gebrek aan opleiding of verslaving, moeten worden aangepakt. Ook moet de pakkans omhoog, staat in een veiligheidsprogramma van D66 dat zondag in Rotterdam wordt gepresenteerd.

Tweede Kamerlid Magda Berndsen en kandidaat-Kamerlid Salima Belhaj hekelen de 'schijnveiligheid' waar de VVD voor kiest. De aanpak van het kabinet is gericht op het harder straffen, terwijl veel criminelen nog los rondlopen en de daadwerkelijke oorzaken van criminaliteit onvoldoende worden bestreden, stellen zij.

"De samenleving wordt niet veiliger door stoere taal, terwijl criminelen vrij rondlopen", zegt Berndsen daarover. "Minimumstraffen en een boerkaverbod dragen helemaal niets bij aan onze veiligheid en zijn alleen bedoeld voor de bühne", aldus het Kamerlid.

In het plan van D66 staan daarom preventie, adequaat straffen en resocialisatie centraal. De sociaalliberalen denken dan aan gerichte politie-inzet op 'hotspots', laagdrempelige verslavingszorg en opvang van daklozen. Ook moet er meer aandacht komen voor onderwijs in veiligheidshuizen en moeten buurtbewoners een grotere stem krijgen over de inzet van politie.

"Alleen de bewoners zelf zijn in staat een wijk naar een hoger plan te tillen. Zij weten het beste welke problemen zich in hun wijk manifesteren. De inzet van politie kan veel effectiever wanneer zij samenwerken met buurbewoners", aldus Belhaj.