PvdA: werkloze jongere moet aanbod krijgen

Jongeren die drie maanden werkloos zijn, moeten van hun gemeente een aanbod krijgen voor een stage, een leerwerkplek, een baan of scholing. Dat staat in een plan dat de PvdA vandaag heeft gepresenteerd.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de jeugdwerkloosheid in Nederland flink is toegenomen. Eén op de tien jongeren zit zonder werk. De PvdA vindt dat het kabinet 'oorverdovend stil' blijft en heeft daarom zelf een plan opgesteld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

Door jongeren die drie maanden werkloos zijn een aanbod te doen voor een stage, een leerwerkplek, scholing of een baan, wil de PvdA voorkomen dat ze lang aan de kant komen te staan. Volgens de partij hebben Finland en Zweden goede ervaringen met de maatregel.

De PvdA wil verder dat doorleren aantrekkelijker gemaakt wordt. Ook wordt het onderwijsaanbod wat de partij betreft verbeterd. Bovendien moet meer gedaan worden om te voorkomen dat jongeren voortijdig stoppen met school.

De partij heeft in haar verkiezingsprogramma 150 miljoen euro gereserveerd voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid.


PvdA: werkloze jongere moet aanbod krijgen (Foto: Novum)