Raad van State: Beverwijkse school is geen school

De Onderwijsinspectie heeft terecht geoordeeld dat de particuliere school De Koers in Beverwijk niet aan de leerplichtwet voldoet en daarom niet kan worden aangemerkt als school. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De Koers is een school voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Het concept van de school komt uit de Verenigde Staten en is gebaseerd op vrijheid, verantwoordelijkheid en democratie. Klassen zijn er niet en de leerlingen stellen zelf hun lesprogramma samen.

De Raad van State is net als de Onderwijsinspectie van mening dat het recht op vrijheid van onderwijs beperkingen heeft. Onderwijs moet aan bepaalde minimumeisen voldoen en dat is volgens de hoogste bestuursrechter bij De Koers niet het geval.

Omdat het om een particuliere school gaat, kan de overheid de school niet sluiten. De gemeente, die verantwoordelijk is voor het naleven van de leerplichtwet, kan echter wel de ouders aanpakken.