'Bijna helft Nederlanders ziet Spelen zitten'

Nederlanders zijn positiever geworden om de Olympische Spelen te organiseren dan een halfjaar geleden. Bijna een op de twee Nederlanders is er nu een voorstander van, blijkt maandag uit een draagvlakmeting in opdracht van RTL Nieuws.

Op de vraag in hoeverre zij de organisatie van de Spelen door Nederland in 2028 zouden steunen of afwijzen reageerde 47,5 procent van de ruim zeshonderd ondervraagden positief. In een eerdere draagvlakmeting in opdracht van het ministerie van VWS was dit nog dertig procent.

Het Internationaal Olympisch Comité hanteert voor het toewijzen van de Spelen een informele ondergrens van zeventig procent. Uit de meting blijkt verder dat ongeveer een vijfde van de ondervraagden het 'redelijk' vindt dat de belastingbetaler om een financiële bijdrage wordt gevraagd om de Olympische Spelen te kunnen organiseren. Bij de eerdere meting was dit nog dertien procent.

Het volgende kabinet moet uiterlijk in 2016 besluiten of Nederland zich kandidaat stelt voor de organisatie van de Spelen van 2028.