Nieuwe menssoort ontdekt

Wetenschappers hebben in Kenia fossielen van een tot nu toe onbekende menssoort aangetroffen. Deze soort leefde zo'n twee miljoen jaar geleden. Hoewel de schedelbouw vrij veel overeenkomsten vertoont met die van de moderne mens, lijkt het er toch op dat deze soort niet verder geëvolueerd is, maar uiteindelijk is uitgestorven.

Met deze nieuwe ontdekking komt het aantal in Afrika ontdekte uitgestorven menssoorten op drie. Deze ontdekking versterkt het idee dat de evolutie van de mens geen geleidelijke ontwikkeling was van aap tot mens, maar dat er een aantal evolutionaire vertakkingen zijn geweest die uiteindelijk zijn uitgestorven.

Eén van de schedels waarop de ontdekking gebaseerd is, werd al in 1972 gevonden, maar omdat het om een uniek exemplaar ging, konden daar nog geen conclusies aan worden verbonden. Met de vondst van de nieuwe fossielen is bewezen dat het wel degelijk om een zelfstandige soort gaat. De soort draagt de naam homo rudolfensis.