GroenLinks wil verplichte quota voor topvrouwen

GroenLinks wil bedrijven verplichten meer vrouwen op topposities te benoemen. Kamerlid Ineke van Gent wil zulke vrouwenquota omdat uit onderzoek van de Volkskrant blijkt dat het aantal vrouwen op hoge posities blijft tegenvallen.

Van Gent vindt de huidige aanpak, waarbij wordt gestreefd naar dertig procent topvrouwen in 2016, niet genoeg. "We zijn al jaren aan het aanmodderen met streefcijfers en trainingen. Quota zijn de enige manier om een cultuuromslag af te dwingen waardoor vrouwen dezelfde kansen krijgen als mannen."

Ook PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer wil meer vrouwen aan de top. Zij denkt dat het streefcijfer van dertig procent in 2016, dat wettelijk is vastgelegd, nog wel haalbaar is. "De vrouwen zijn er wel, sterker nog: ze zijn gemiddeld zelfs hoger opgeleid dan mannen."

De Volkskrant stelt donderdag dat op het allerhoogste bestuursniveau iets meer vrouwen te vinden zijn, maar dat de 'kweekvijver' van lagere managementposities vorig jaar minder vrouwen telde. Daardoor is het streefcijfer, dat geldt voor de raden van bestuur van grote beursgenoteerde bedrijven, niet haalbaar.