Samsom wil miljard bezuinigen op gemeenten

De gemeenten moeten met een miljard worden gekort. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom donderdag in een interview met het vakblad voor ambtenaren en bestuurders Binnenlands Bestuur.

Samsom richt zijn pijlen op het gemeentefonds, waarmee gemeenten vanuit het rijk worden gesubsidieerd. Gemiddeld halen gemeenten ruim een derde van hun inkomsten uit dit fonds, maar sommigen zijn er voor meer dan de helft afhankelijk van.

Naast het gemeentefonds hebben gemeenten inkomsten uit eigen belastingen en uitkeringen van het rijk die alleen aan een bepaald doel mogen worden besteed. Samsom wil dat gemeenten meer inkomsten krijgen uit het budget voor de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen.

Nu gaat het rijk nog over de uitvoering. Het overdragen van deze taak aan gemeenten is stopgezet, maar als het aan Samsom ligt wordt dat doorgezet. Wel moeten de 'bizarre bezuinigingen' die daarmee gepaard gingen worden teruggedraaid. Gemeenten hebben het rijk eerder verweten allerlei taken aan gemeenten over te dragen en er vervolgens geen budget voor te geven.

Ook mogen gemeenten wat Samsom betreft de belastingen verhogen, maar dat mag geen gevolgen hebben voor de totale hoeveelheid belasting die inwoners aan rijk en gemeente moeten betalen.