PvdA hekelt presentatie rapport kredietcrisis

De PvdA heeft kritiek op de wijze waarop de commissie-De Wit haar bevindingen van de parlementaire enquête over de aanpak van de kredietcrisis heeft gepresenteerd. Dat had 'echt wat evenwichtiger' gekund, zei Kamerlid Ed Groot dinsdag tijdens het debat over het rapport.

Tijdens de presentatie legde commissievoorzitter Jan de Wit volgens Groot er bijvoorbeeld 'duimendik' bovenop dat de staat te veel heeft betaald voor de nationalisatie van ABN AMRO, terwijl die conclusie volgens hem niet op basis van het rapport kan worden getrokken.

De Wit velde bij de presentatie van het rapport in april een snoeihard oordeel. Er zijn tijdens de kredietcrisis 'grote fouten' gemaakt, luidde zijn conclusie. Niet alleen werd te veel betaald voor ABN AMRO, ook werd de Tweede Kamer te laat en onvolledig geïnformeerd over de maatregelen die werden genomen door toenmalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA).

Ed Groot wees erop dat medewerkers van het ministerie van Financiën tijdens de crisis maandenlang dag en nacht hebben gewerkt. Het vormde een 'zware aanslag' op het privéleven van de minister en zijn staf. Daarbij was de kans om 'pek en veren' te oogsten veel groter dan de lauwerkrans. Het uiteindelijke oordeel moet zijn dat het resultaat er mag zijn en dat Nederland is behoed voor een ramp, aldus de PvdA'er.

Tijdens het debat klonk Kamerbreed lof voor het werk van de commissie. Mark Harbers (VVD) wees nog wel op het gevaar dat met de kennis van nu een oordeel is gevormd over het overheidshandelen tijdens de crisis. Hij wilde weten of dit is meegewogen in de conclusies. De Wit komt donderdag aan het woord.