Rode cijfers geen reden voor inhouden bonus

Bij de meeste verlieslijdende bedrijven wordt toch een bonus uitgekeerd. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de beloning bij beursgenoteerde bedrijven. Volgens de onderzoekers ontbreekt een logische relatie tussen de prestaties van een bedrijf en de bonus van de topman en de overige bestuurders.

Ongeveer twintig procent van de aan de AEX en AMX genoteerde bedrijven leed vorig jaar verlies. Van die tien hebben er twee geen bonus uitgekeerd aan de bestuurders. De rest van die bedrijven keerde nog altijd een bonus uit van gemiddeld 212.000 euro voor de topman en 147.000 euro voor een bestuurslid.

Van de onderzochte bedrijven zag bijna de helft de winst afnemen. Gemiddeld daalde de winst met 140 procent. Toch kregen bestuurders van die bedrijven een bonus van gemiddeld 220.000 euro. De hoogte van de bonus daalde weliswaar met zestien procent, maar dat lijkt volgens de onderzoekers niet in verhouding te staan tot de afname van de winst.

Volgens onderzoeker Christian Gort blijkt uit die cijfers dat de kortetermijnbonus niet altijd gerelateerd is aan de prestaties van het bedrijf. "De bonus lijkt overwegend een middel om topbestuurders aan de onderneming te binden."


Rode cijfers geen reden voor inhouden bonus (Foto: Novum)