Merkel lijdt nederlaag over beslisrecht Europa

De Duitse regering van bondskanselier Angela Merkel had het Duitse parlement eerder moeten informeren over de tot nu toe genomen maatregelen voor de redding van de euro, zoals de oprichting van het permanente noodfonds ESM. Dat heeft het Constitutionele Hof in Karlsruhe dinsdag geoordeeld, schrijven Duitse media.

De uitspraak versterkt de macht van de Bondsdag ten opzichte van de Duitse regering. Tot nu toe meende de regering het parlement alleen achteraf te moeten informeren, omdat de maatregelen afspraken zijn tussen soevereine staten en daarom geen zaak voor nationale parlementen. De rechters bepaalden dat de Bondsdag bij de besluitvorming betrokken moet worden.

Volgens het oordeel van de rechters in Karlsruhe moet Merkel voortaan zo vroeg mogelijk informeren over internationale onderwerpen, zoals de deelname van het Duitsland aan het ESM. Volgens het hof is dit nodig ter compensatie van de verschuiving van bevoegdheden naar de Europese Unie.

De zaak voor het hof was aanhangig gemaakt door de Duitse Groenen, die in de oppositie zit.


Merkel lijdt nederlaag over beslisrecht Europa (Foto: Novum)