"Nederland duurste autoland" zegt ANWB

De ANWB roept de Tweede Kamer op het afschaffen van de onbelaste reisvergoeding af te schieten en naar alternatieven te zoeken. De vereniging met bijna vier miljoen leden heeft in een mail aan de 150 Kamerleden geschreven dat veel leden zijn geschrokken van de financiële gevolgen van de maatregel.

De Tweede Kamer bespreekt maandag de financiële uitwerking van het begrotingsakkoord 2013. Het voorstel is om de kosten voor het permanent verlagen van de overdrachtsbelasting op woningen naar twee procent te financieren door de onbelaste reisvergoeding voor woon-werkverkeer af te schaffen.

De ANWB denkt niet dat mensen minder gaan reizen door deze maatregel, omdat de meeste mensen de auto of het openbaar vervoer nodig hebben om naar hun werk te komen. Op korte termijn van baan of van woonplaats veranderen, is voor hen geen optie, aldus de ANWB, die voor koopkrachtreparatie pleit.

Bovendien moeten Nederlanders volgens de bond nu al meer betalen dan inwoners van omringende landen. Waar Nederlanders nu gemiddeld 212 euro per maand aan autobelasting zouden betalen, is dat in Luxemburg 108 euro en in Duitsland 142 euro. Na 1 januari zou dat bedrag met de forenzentaks in Nederland gemiddeld 282 euro bedragen voor een benzineauto.

Bij de achterban van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de maatregel, VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie, bestaat veel weerstand tegen het plan, dat bijna anderhalf miljard euro moet opbrengen. Het is dan ook de vraag of er voldoende steun voor komt. Daar komt bij dat de Tweede Kamer het voorstel pas na de verkiezingen in september behandelt, omdat het ministerie van Financiën meer tijd zegt nodig te hebben om de maatregel te vertalen naar wetgeving.


ANWB klaagt bij Kamer over forenzentaks (Foto: Novum)