Kamer maakt 'collegegeldvrij besturen' mogelijk

Studenten die hun studie stilleggen om plaats te nemen in het bestuur van bijvoorbeeld een studentenvereniging hoeven tijdens hun bestuursjaar niet langer collegegeld te betalen. De Tweede Kamer stemde dinsdag in met het 'collegegeldvrij besturen', een amendement van de VVD en D66.

Nu kunnen studenten alleen aanspraak maken op een bestuursbeurs als zij staan ingeschreven bij de universiteit en dus collegegeld betalen. Door hieraan een eind te maken hoeven studenten niet langer te betalen voor het onderwijs dat zij niet volgen. De regeling geldt ook voor studenten die bijvoorbeeld aan topsport doen.

Volgens de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) is bij de besturen van studentenverenigingen met 'grote vreugde' op het besluit gereageerd. "Met Collegegeldvrij Besturen blijft het voor de student mogelijk zich een jaar in dienst van de vereniging of universiteit te stellen. Nu hoeven de onderwijsinstellingen het alleen nog maar over te nemen."

Nadeel van het voorstel is dat studenten tijdens hun bestuursjaar niet langer aanspraak kunnen maken op gratis reizen, studiefinanciering of het bijlenen van geld bij DUO.

De Tweede Kamer heeft dinsdag verder ingestemd met het voorstel van demissionair staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) om de geldigheidsduur van de OV-kaart voor studenten in te perken. Nu mogen studenten nog reizen tijdens de nominale duur van hun studie, plus drie extra mogelijke jaren. Die termijn wordt nu teruggebracht naar één jaar.