Nederlanders relatief positief over immigratie

Nederlanders staan positiever ten opzichte van immigratie dan de gemiddelde EU-burger. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerde enquête van de Europese Commissie. Twee op de drie Nederlanders vinden dat immigratie hun land verrijkt. Dat is meer dan het EU-gemiddelde van 53 procent.

Daarnaast vindt 85 procent van de Nederlandse bevolking dat migranten dezelfde rechten moeten hebben als de autochtone bevolking. Ook dat cijfer ligt flink boven het EU-gemiddelde van 68 procent.

Nederlanders zijn gemiddeld wel terughoudender ten opzichte van de komst van nieuwe migranten. Een kleine meerderheid is tegen de komst van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie. Ook wil 52 procent het niet makkelijker maken voor niet-EU-burgers om naar de EU te reizen. Een ruime meerderheid van de EU-bevolking is daar juist wel voorstander van.

Opvallend aan het onderzoek is verder dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat Nederland zijn eigen asielbeleid houdt. Negen op de tien Nederlanders willen echter dat de regels voor het toelaten van asielzoekers overal in de EU hetzelfde zijn.