Maastrichtenaren klagen volop over drugsoverlast

Het aantal meldingen van drugsoverlast bij de gemeente Maastricht blijkt een maand na invoering van de wietpas sterk gestegen. Het gaat bijna om een verviervoudiging. In de maand mei werd 619 keer melding gemaakt bij een speciaal meldpunt, vorig jaar werd dit gemiddeld 166 keer per maand gedaan, meldt de gemeente.

Ondanks het hoge aantal meldingen zegt burgemeester van Maastricht Onno Hoes tevreden te zijn over de invoering van de wietpas. Volgens Hoes is het aantal coffeeshopbezoekers uit het buitenland in Maastricht beduidend afgenomen en blijkt de aanpak van softdrugshandel op de Maastrichtse straten 'beheersbaar'.

Hoes zegt juist blij te zijn met de meldingen van drugsoverlast door de Maastrichtenaren. De toename geeft volgens hem aan dat burgers hun steentje bijdragen in het terugdringen van de problemen. De meldingen zijn volgens hem cruciaal, omdat de politie zo gerichter kan optreden.

In mei werden 101 aanhoudingen verricht voor drugsgerelateerde zaken zoals drugsbezit en drugshandel. In voorgaande maanden ging het volgens een gemeentewoordvoerder om zo'n vijf aanhoudingen per maand. Deze stijging wordt onder meer verklaard door de verhoogde politie-inzet op drugsoverlast.

Ondanks dat exacte cijfers ontbreken, denkt de gemeente Maastricht dat zich beduidend minder buitenlandse drugskopers in en rond de stad ophouden. Zo zouden er minder buitenlandse jongeren in het centrum rondhangen en zijn er minder auto's met buitenlandse kentekenplaten in de stad. Dat zou onder meer de daling van het aantal parkeerboetes met bijna twintig procent verklaren.

Ook uit controles aan de landgrenzen en in de trein tussen Luik en Maastricht blijkt dat het aantal buitenlandse bezoekers sterk is afgenomen. De voorlichtingscampagne die de politie in het zuiden van het land in mei voerde, wordt daarom de komende tijd afgebouwd. De verhoogde inzet voor handhaving blijft hetzelfde.

Om het lidmaatschap bij een coffeeshop voor inwoners van Nederland makkelijker te maken, is in Limburg deze week afgesproken dat het inleveren van een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie niet meer verplicht wordt voor een aspirant-lid. Een Nederlands identiteitsbewijs voldoet.