Brussel dringt aan op afschaffen renteaftrek

Nederland moet de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk afschaffen. Dat staat in een indringend advies van de Europese Commissie dat woensdag bekend wordt, schrijft de Volkskrant op basis van ingewijden.

Alle 27 EU-landen krijgen woensdag een advies van de commissie over hun economie en hun begroting. Als een land de aanbevelingen niet uitvoert, kan de Commissie uiteindelijk sancties opleggen.

De Commissie wijst erop dat de hoge huizenprijzen mede het gevolg zijn van de hyoptheekrenteaftrek. Om te voorkomen dat de markt instort, zou de aftrek stapsgewijs moeten worden afgebouwd. In het begrotingsakkoord van de Kunduz-coalitie wordt alleen de aftrek van nieuwe aflossingsvrije hypotheken afgeschaft.

Om scheefwonen tegen te gaan moet de huurprijs volgens de Commissie meer in lijn komen met het inkomen van huurders. Over de EU als geheel zegt de Commissie dat de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden. De groei keert langzaam terug en de financieringstekorten zouden dalen.