Groen licht voor gasopslag Bergermeer

De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de gasopslag onder de Noord-Hollandse Bergermeerpolder. De hoogste bestuursrechter heeft alle bezwaren tegen het plan ongegrond verklaard. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Vorig jaar mei gaf het kabinet toestemming voor de grootschalige ondergrondse gasopslag. Het gaat om opslag in een oud aardgasveld op twee kilometer diepte ten westen van Alkmaar.

Het plan leverde echter veel weerstand op onder omwonenden. Ze zijn bang voor aardbevingen en twijfelen aan de veiligheid van de aardgasputten. Ook zetten zij kanttekeningen bij het nut en de noodzaak van gasopslag. Naast de bewoners tekenden ook de gemeente Bergen, verschillende natuurorganisaties en enkele bedrijven bezwaar aan bij de Raad van State.

De Raad van State beaamt dat er nog altijd een aantal onduidelijkheden en onzekerheden in het plan zit, maar dat hoeft niet te betekenen dat er daarom van af moet worden gezien. De kans op aardbevingen is niet hoger dan tijdens de periode dat er gas werd gewonnen. De maximale kracht zou bovendien niet hoger zijn dan 3,9 op de schaal van Richter.

In augustus zette de Raad van State het kabinetsplan nog in de ijskast, omdat niet kon worden uitgesloten dat de gasopslag gevolgen kon hebben voor de veiligheid in de directe omgeving. Om tot een definitief oordeel te komen, was meer onderzoek nodig.

Taqa Energy mag nu beginnen met de aanleg van putten en de boorinstallatie. Volgens het bedrijf is de uitspraak het sluitstuk van een zorgvuldig proces. Taqa-directeur Jan Willem van Hoogstraten verzekert dat er afspraken zijn gemaakt om overlast te voorkomen.

"Taqa heeft veel maatregelen genomen om het project op een veilige en verantwoorde manier vorm te geven", zegt Van Hoogstraten in een reactie. "Er zijn onder meer afspraken gemaakt over een efficiënte afhandeling van schade bij een eventuele beving, over natuurcompensatie en over het beperken van geluidsoverlast tijdens de bouw."

De bouw begint op korte termijn. Met het project is zo'n achthonderd miljoen euro gemoeid.